Hasan Aslan Blog

0

IdentityServer4 Nedir?

dentityServer4, .NET Core tabanlı uygulamalarda kullanılan bir OpenID Connect ve OAuth 2.0 çözümüdür. Bu çözüm, kimlik doğrulama ve yetkilendirme için bir sunucu olarak görev yapar. Mikroservis mimarisi içinde, birçok hizmetin ortak bir kimlik sağlaması...

55

.Net Core ve MediatR ile CQRS Pattern

CQRS, bir uygulamanın yazma işlemlerini (komutları) ve okuma işlemlerini (sorguları) iki farklı modelde ele almayı öneren bir tasarım prensibidir. Bu, uygulamanın karmaşıklığını azaltabilir ve performansı artırabilir. Avantajları: Ölçeklenebilirlik: Yazma ve okuma işlemleri ayrı modellerde...

0

.NET Worker Service Nedir?

Geliştiriciler için .NET platformu, çeşitli uygulama türlerini destekleyen güçlü bir çerçeve sunar. Bu çerçeve, geliştiricilere farklı ihtiyaçlara uygun uygulamalar oluşturma esnekliği sağlar. .NET Worker Service, bu çerçevenin bir parçası olarak öne çıkan ve özellikle...

0

Clean Architecture yapısına genel bakış ✔

➡ Domain: Clean Architecture’da, “Domain” katmanı genellikle çekirdek işlevselliği içerir ve uygulamanın ana iş mantığını temsil eder. Bu katman, iş domain’ini yani uygulamanın çözümlemeye çalıştığı gerçek dünya problemlerini içerir. ➡ Application: Clean Architecture’da, “Application”...

13

Solid prensipleri nedir?

Solid prensipleri, yazılım tasarımındaki beş temel ilkedir. Bu prensipler, yazılımın sürdürülebilirliğini, esnekliğini ve bakımını kolaylaştırmak için kullanılır. Bu prensipler, Robert C. Martin tarafından “Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship” kitabında tanıtılmıştır. Şimdi,...